پیش دبستان غیردولتی امام رضا(ع)

ثبت نام

دبستان غیردولتی پسرانه امام رضا(ع)

ثبت نام

آموزشگاه زبانهای خارجی امام رضا(ع)

ثبت نام

آموزشگاه علمی آزاد امام رضا(ع)

ثبت نام

باشگاه فرهنگی ورزشی امام رضا(ع)

ثبت نام

چرا انتخاب ما؟

  • گستردگی خدمات
  • کادر جوان و خلاق
  • روش های نوین آموزشی
  • فضای آموزشی استاندارد
  • موقعیت جغرافیایی عالی
  • محیطی شاد و پویا
  • امکانات آموزشی بهینه
  • مجری طرح کیف در مدرسه